Comercialització
Immobiliari /Comercialització

Comercialització d’immobles:
El departament de Comercialització d'Immobles té una doble vessant, la dedicada al lloguer i la de la venda.
Lloguer: encarregada de la cerca de la màxima seguretat en la selecció del llogater.
Venda: inclou la taxació gratuïta del seu immoble i una alta efectivitat en una venda ràpida.


• Valoració gratuïta del producte immobiliari per un pèrit judicial immobiliari.
• Estudi de la millor estratègia comercial per a la màxima difusió del producte.
• Informació periòdica de l’evolució de la comercialització.
• Assessorament en matèria fiscal i jurídica.
• Confecció dels contractes previs a l’escriptura (arres).
• Assistència a signatura Notarial.

Cercador
Imagen de seguimiento