Per a particulars
Financer /Per a inversors

Assessorament personalitzat en matèria d’inversió.
Realitzem un seguiment integral de la cartera dels nostres clients, l’adequació dels actius financers al seu perfil, la selecció dels instruments d’inversió conforme a l’evolució del mercat i la informació regular del desenvolupament de la cartera en l’entorn del mercat.


El servei d’assessorament financer pot aglutinar el conjunt del patrimoni dels nostres clients.

A part de les posicions líquides en inversions financeres, altres actius també constitueixen la seva cartera i entren en els nostres serveis d'assesorament integral, com ara actius immobiliaris, private equity, participacions en empreses no cotitzades, art, etc

Definició del perfil inversor del client i disseny d’una estratègia d'inversió adequada.


Consolidació de les seves posicions en diferents entitats financeres per a una major simplicitat.


Anàlisi de la cartera d'inversió.


Recomanacions sobre mercats financers i altres instruments d'inversió.


Implemententació i seguiment de les seves inversions.


Negociació amb les entitats financeres en nom seu.

Imagen de seguimiento