Mercantil i Societari
Legal /Mercantil i Societari

Assessorament a l’empresa en la seva activitat mercantil o societària, en l’àmbit nacional i internacional.

 

Negociació de Contractes mercantils i resolucions contractuals.

Acords comercials. Joint Ventures. Llicències. Adquisició d’empreses. Distribució i Agència nacional i internacional.

Secretaria en Consells d’Administració. Llibres d’actes i de socis.

• Assessorament per l’Empresa Familiar. Protocols Familiars. Acords d’accionistes. Family Offices.

Reestructuracions i insolvències (Dret concursal).  

 

Fusions, escissions i transmissions d’actius i de negocis.


• Assessorament als membres dels Consells i als Directors Generals en relació a les seves tasques i riscos legals.


Contractes amb l’Administració. Contractes públics d’obra, serveis, i concessions administratives.


Contenciosos en l’àmbit del món comercial. Jutjats ordinaris i Tribunals Arbitrals. Reclamació judicial o extrajudicial de deutes.

Imagen de seguimiento