Propietat Horitzontal
Immobiliari /Propietat Horitzontal

Administració propietat horitzontal (comunitat de propietaris)

Gestió de Comunitats de Propietaris: control econòmic rigorós i acurada atenció en el manteniment i en la resolució d'incidències.

 

• Assessorament en la constitució i

legalització de la Comunitat de Propietaris.
• Administració d'edificis, complexos

immobiliaris i urbanitzacions.
• Assistència a les juntes ordinàries i extraordinàries.

• Cobrament de les quotes i

derrames comunitàries; gestió activa de la morositat.

 

• Rehabilitació i foment de la conservació de l’immoble.
• Gestió de les notificacions de l’Administració Pública.
• Confecció, presentació i abonament de les declaracions fiscals comunitàries.

• Gestió de l’assegurança comunitària; capital, sinistre, etc.

Cercador
Imagen de seguimiento