Propietat vertical
Immobiliari /Propietat Vertical

Administració propietat vertical (lloguer)
El departament d'Administració de Propietat Vertical és el responsable de vetllar diàriament per la conservació i rendibilitat del seu patrimoni immobiliari.

 

• Anàlisi de la rendibilitat.
• Selecció acurada del llogater

(avals i garanties).
• Assessorament i redacció del contracte

de lloguer.
• Revisió i actualització de la renda

(repercussió de les obres i increment IPC).
• Supervisió del cobrament de rendes i

realització dels pagaments a proveïdors.

 

• Gestió d'impagats, reclamacions, desnonaments

i defensa jurídica.


• Gestió de sinistres

• Assegurances: som Agents de Mútua de Propietaris.


• Cèdula d’Habitabilitat: certificació i obtenció.


• Manteniment i rehabilitació (gestió de facultatius

i industrials, obtenció de llicències d’obres i tràmits per a subvencions).

 

Cercador
Imagen de seguimiento